مسجد جامع تسوج

 

مسجد جامع تسوج از توابع شبستر در ردیف آثار قدیمى این منطقه است. بر پیشانى مدخل این مسجد فرمانى است از سلطان محمد خدابنده که با خط ثلث برجسته بر روى سنگ فلفلى یکپارچه‌اى نقر شده است

مسجد ۲۴ ستون دارد. چهار ستون جنوبى آن آجرى و بقیه سنگى است. پایه و سرستون‌ها مقرنس سنگى است که ۳۵ گنبد آجرى بر روى آنها قرار گرفته است. طاق‌ها به شیوهٔ ایلخانى است و اشکالى مختلف دارد. دو سوى شرقى و غربى مسجد خواجه‌نشین‌هاى بزرگى تعبیه شده که ۴ متر طول و حدود ۲/۵ متر عرض دارد و مساحت کل مسجد ۱۱۲۰ مترمربع در ابعاد ۳۲×۳۵ متر است.بناى این مسجد چندین بار تعمیر و مرمت شده استکتیبهٔ فرمان نشان مى‌دهد که تسوج داراى اهمیت و جمعیت زیاد بود و موقعیت سوق‌الجیشى مهمى داشت؛ از این جهت مورد عنایت و توجه شاه صفوى قرار گرفت. تاریخ متن فرمان شاه صفوى ۹۸۹ هجرى است.  


فال حافظدیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

بنر وبم

اسلایدر