بازار حمام تسوج

حمام بازار تسوج، مانند سایر حمام های تاریخی در پائین تر از سطح  معابر پیرامون خودواقع شده، به گونه ای که برای دستیابی به حوض ها و محل های استحمام، باید 30 پله را به طرف زمین حرکت کرد تا به محل مورد نظر رسید. حمام یک ورودی مکعب مستطیل شکل دارد که از بیرون حمام نیز قابل مشاهده است. در نمای خارجی نیز، دو گنبد بزرگ دیدهمی شود که مربوط به فضاهای گرمخانه است. نمای داخلی بنا به لحاظ پوشش طاق وگنبدهای آن بسیار دیدنی و جالب است. بنا،پلانی مثلثی شکل دارد و تزئینات و مصالح خاص دوره صفوی (سنگ و آجرهای مخصوص) در آن به کار رفته است. هرچند بنا، تاسیسات معماری خاصی ندارد، اما قدمت و کارکرد خاص آن، از نظر مطالعات تاریخی اهمیت دارد 

 در گذشته های نه چندان دورکه از دوش های مدرن و شبکه لوله  گذاری به شکل امروزی خبری نبود، حوضی بزرگ در اندرونی حمام به نام خزینه وجود داشت که هر تازه واردی بعد از درآوردن لباس های خود و بستن «لنگ» در داخل آن می رفت.کاری که اکنون کاملاً مطرود بوده و از نظر بهداشتی نیز، عامل انتقال بیماری های گوناگون به شمار می رفت. آب این حمام، از طریق مخزن بزرگی که در خارج از حمام قرارداشت گرم می شد. سوخت آن نیز در گذشته اغلب هیزم، زغال و تفاله های حیوانی بود اما عدها بیشتر از گازوئیل و نفت سیاه برای روشن نگه داشتن کوره استفاده می شد. 


فال حافظدیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

بنر وبم

اسلایدر